SEBRE

Sebre je mladá společnost, která rozvíjí město skrze architekturu a design. Přivádí na svět nové a oživuje existující prostory pro život a byznys.

Srdce Sebre tvoří lidé, které spojuje respekt ke skutečné kvalitě a odvaha k novému. Snažíme se, aby naše úsilí mělo jasný směr a kontinuitu, proto i naše domy tvoří stále jeden architektonický tým vedený Stanislavem Fialou. Také ostatní dlouhodobí spolupracovníci, dodavatelé, státní instituce i obyvatelé měst, ve kterých působíme, jsou našimi rovnocennými partnery v tvůrčím dialogu a otevřeném jednání.

Stanislav Fiala

Spolupracujeme s architektem, který je nám blízký svým vnímáním městskému prostoru, přístupem k jeho rozvoji a pojetím domů, které smysluplně navazují na kontext, ve kterém vznikají. Architekt Stanislav Fiala a jeho kancelář jsou se společností Sebre spjati od začátku jejího fungování. V každém dalším projektu my i architekt čerpáme ze zkušeností, které jsme společně získali v tvůrčím procesu i během jednání s úřady a dalšími stranami, které jsou zapojené do proměny města. Jsme si jisti, že dlouhodobý lidský i profesní dialog s jedním architektem se odráží i v propracovanosti samotných domů, které společně tvoříme.

Pro práci Stanislava Fialy je typická citlivá návaznost na prostor, ve kterém nové domy vznikají, aniž by docházelo k historizujícím nebo zpátečnickým počinům. Kouzlo jeho staveb spočívá v setkávání nového s původním, přičemž je jasná snaha o vytvoření prostoru, který bude inspirovat a v nejlepším smyslu slova překvapovat své obyvatele.

Stanislav Fiala studoval architekturu na ČVUT v Praze a na Akademii výtvarných umění a v devadesátých letech byl deset let partnerem v D. A. Studiu. Od roku 1998 je partnerem ve společnosti D3A a od roku 2009 ve společnosti Fiala+Nemec. Je autorem mimořádných staveb po celém světě. Mezi oceněné patří kromě řady jiných Golf Klub Čertovo břemeno (Stavba roku 2011, Excellent concrete building 2011) nebo MUZO Centre – Praha (Finalista ceny Mies van der Rohe Award 2001, Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture 2005, Cena hlavního města Prahy 2000, Stavba roku 2000).

×