×

DRN

galerie

Pronájem obchodních prostor a kanceláří v DRNu:
+420 242 434 200, info@sebre.cz

Místo

Živá Národní třída, na které najdeme Národní divadlo, Akademii věd ČR a Palác Lažanských, tvoří po staletí významné rozhraní mezi Starým a Novým Městem. Do její části mezi Spálenou ulicí a Vltavou chceme vnést architekturu (foto 1, 2, 3, 4, 5), která bude současná, funkční i ohleduplná vůči stávající okolní zástavbě (foto 6, 7, 8).

DRN je v srdci Prahy a zároveň na uzlech všech typů dopravy. Pěšky se do deseti minut dostaneme na Staré Město, na Václavské náměstí i k Vltavě. Pár kroků od paláce je tramvajové spojení do centra i přes řeku, stejně blízko se nachází stanice metra B Národní třída. Snadná je také doprava autem nebo na kole s možností parkování v podzemních prostorách objektu. V okolí paláce je řada obchodů, vynikajících restauarací, kaváren a divadel.

Projekt a přístup

Stavíme velkorysý víceúčelový dům, který je do detailu promyšlený a kvalitně postavený, hospodárný a zároveň respektuje historický kontext. Vnitřním uspořádáním, zelenými terasami (+)(×) a podzemními garážemi vyjdeme vstříc současným potřebám firemního života. Navíc v prvních dvou patrech otevřeme obchody a umožníme veřejnosti průchod skrz zelené atrium do Mikulandské ulice, čímž se dům přirozeně zapojí do každodenního chodu města (foto 9, 10, 11, 12, 13).

Právě přítomnost zeleně je jedním z principů, který se, vedle propojení bohaté historie a současné funkčnosti, snažíme maximálně uplatnit napříč celým projektem. Od třetího nadzemního podlaží budou dům lemovat osázené balkóny, které zpříjemní čas strávený v budově i na Národní třídě. Přitom budou jednotlivá patra s balkóny do Mikulandské ulice mírně ustupovat tak, aby dům co nejlépe zapadal do světa barokních staveb. Osmé nadzemní podlaží, jehož součástí je terasa s výhledem, bude ustupovat také směrem z Národní třídy – bereme ohled na Palác Dunaj, se kterým náš dům sousedí. Považujeme za důležité, aby DRN nebyl dobře promyšlený jen sám o sobě, ale také v kontextu celé Národní třídy.

Vnitřní prostory paláce jsou navrženy tak, aby umožňovaly variabilitu uspořádání. Interiéry nejsou řešené šablonovitě co do vzhledu ani členění (foto 14, 15). Podkroví Schönkirchovského paláce dominuje impozantní trámový krov postavený po vzoru barokních řešení, který vzniká přesně podle starých tesařských postupů. (foto 16, 17) V dalších podlažích jsou akcentovány původní prvky nebo naopak razantně vstupují současné materiály – beton a sklo (foto 18, 19, 20, 21, 22).

Výjimečnost stavby podtrhuje přístup našich architektů a stavařů – maximálně se snažíme navázat na hodnotné části původního Schönkirchovského paláce, kde při restaurování uplatňujeme původní postupy, a v nových částech budovy pokračujeme veskrze současnými stavebními metodami a materiály. Z využitých technologií stojí za zmínku systém kapilárního chlazení, který využívá alternativní zdroje energie a principu rekuperace vzduchu.

Také jsme se na začátku prací důkladně seznámili s místem, na kterém palác vzniká a nepodcenili jsme archeologické a stavebně historické průzkumy (+)(×). Ty pro nás nebyly pouhými formálními povinnostmi, ale možností objevovat příběh, na nějž chceme navázat (+)(×). Nalezený materiál se stane hodnotnou funkční součástí nově vznikajícího objektu (foto 28, 29, 30) (+)(×). Je zřejmé, že naší snahou není stavba historizující budovy, ale současného domu, který bude přívětivý k jeho obyvatelům i kolemjdoucím.

První zjišťovací výzkumy proběhly v letech 2007 a 2012. Intenzivní archeologický výzkum začal v létě 2013 a v roce 2014 se překlenul do dohledu nad stavebními pracemi a průzkumu původně nedostupných míst. Celkově bylo v historických vrstvách prozkoumáno 1526 m2. Kromě průzkumu vlastního prostoru DRNu průběžně provádí Národní památkový ústav archeologické práce i v jeho širším okolí, které je historicky cenné.

Nálezy a průzkumy dokládají, že naše lokalita byla osidlována již od pravěku. Byly objeveny úlomky keramiky ze starší doby bronzové, které archeologové zkompletovali do téměř dokonalého původního tvaru nádoby. Další důležitý nález představuje část samostřílu z období 3.–4. století po Kristu.

Z objevů z pozdějšího období je zřejmé, že naše místo bylo od 10. století živým a užívaným prostorem, který patřil k intenzivně se rozvíjejícímu okolí raně středověké Prahy. Do tohoto období patří i doklady o prvním osídlení vlastního prostoru budoucího DRNu, které sahá do roku 1178. Objeveny byly pozůstatky po deseti polozahloubených domech, zbytky ohnišť, úlomky keramiky a dobové mince. Pozoruhodným a cenným archeologickým zjištěním byla proměna části lokality ve 12. století na místo posledního odpočinku několika desítek tehdejších Pražanů.

Následující století zavládl v rozvoji místa klid jako důsledek založení Starého Města a postavení městských hradeb v jeho bezprostřední blízkosti. O dvě stě let později, ve 14. století, však začalo vyrůstat Nové Město a prostředí DRNu opět ožilo. Archeologické průzkumy podrobně mapují vznik a proměny dnešního Schönkirchovského paláce a Winterfeldovskému domu, postupné zcelování parcel, boření a budování zdí a plotů, existenci studní, ohnišť, odpadních jam a řemeslných dílen.

Nadšení vzbudily nálezy z pozdního středověku, které je možné považovat za unikátní – železný meč (foto 23) a několik desítek keramických sošek Panny Marie s Ježíškem a plastiky Ježíše jako mladíka (foto 24). Hodnotu mají i reliéfní kachle, vybavení domácností a dílen a velké množství nalezených mincí (foto 25, 26, 27).

Měšťanské domy a parcely, které zde ve středověku vznikaly, se bez přerušení rozvíjely a proměňovaly až dodnes. V nejnovějších dějinách, v roce 1966, bylo jedním z výrazných zásahů v dnešní lokalitě DRNu zbourání dvou z domů v souvislosti s rozšiřováním Národní třídy. Je fascinující a zároveň zavazující, že DRN bude součástí místa s rušnými a zajímavými dějinami každodennosti, které začaly před více než osmi sty lety.

Snažili jsme se o maximální zachování hodnotných nálezů z bývalého Schönkirchovského paláce. V budoucí novostavbě najdou své místo malované stropy z raného baroka, nástěnnné malby, točité schodiště jižního křídla nebo kamenná pavlač severního křídla. S ohledem na nálezy jsme také volili citlivé technologické postupy tak, abychom zachovali autentické povrchové úpravy i historické konstrukce. Díky tomu se například v prostředí kanceláří objeví části renesančních omítek. Hodnotu mají i obyčejné původní stavební materiály – cihly, opukové kameny, dřevěné trámy nebo valouny ze staré dlažby, které chceme v nové stavbě zapracovat do jednoho harmonického celku, který bude připomínat historii DRNu a podněcovat fantazii návštěvníků. Citlivé propojování původního a nového se dá považovat za hlavní princip estetiky, kterým DRN formujeme.

DRN bude dokončen a otevřen novým nájemcům i veřejnosti v roce 2017 (foto 31).